[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới trang 174 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Chuẩn bị

  • Lược đồ trống các lục địa và đại dương thế giới
  • Bút màu, bút chì, tẩy chì, ...

Nội dung thực hành

1. Hãy điền bốn đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị

2. Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam.

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương nào?

b. Hãy tìm con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển. Giải thích sự lựa chọn của mình.

Trả lời:

1. Điền bốn đại dương chính trên thế giới vào lược đồ trống đã chuẩn bị

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

2. Hãy tưởng tượng, em sẽ thực hiện một cuộc thám hiểm vòng quanh thế giới bằng đường biển mà điểm bắt đầu và kết thúc là ở Việt Nam.

a. Em sẽ phải đi qua các đại dương: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Thái Bình Dương.

b. Con đường ngắn nhất để đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là: Ấn Độ Dương -> Đại Tây Dương -> Bắc Băng Dương -> Thái Bình Dương. Em nghĩ như vậy vì thay vì đi qua Bắc Băng Dương diện tích nhỏ.


  • 47 lượt xem