[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy trang 22 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Năm 1989, một giáo sư khảo cổ học đã dẫn đầu đoàn thám hiểm, khai quật sâu vào vừng thung lũng Tim-na (phía nam I-xra-en). Sau đó, ông và các cộng sự đã phát hiện ở đây nhiều mỏ đồng và trại luyện kim với lò nung cùng nhiều hiện vật khác chưa từng thấy ở đâu trên thế giới trước đó, có niên đại khoảng thiên niên kỉ IV TCN.

Công cụ lao động bằng kim loại đã xuất hiện như thế nào? Điều này làm cho kinh kế, xã hội cuối thời nguyên thuỷ có những chuyển biến ra sao?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự phát hiện ra kim loại và chuyển biến về kinh tế cuối thời nguyên thủy

? (trang 23 sgk cánh diều)

Quan sát các hình từ 5.1 đến 5.4 và đọc thông tin, hãy:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

  • Trình bày quá trình phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy
  • Nêu ra vai trò của kim loại đối với sản xuất và đời sống của con người cuối thời nguyên thủy.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chuyển biến về xã hội cuối thời nguyên thủy

? (trang 24 sgk cánh diều)

Quan sát sơ đồ hình 5.5, hãy:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

    • Nêu sự chuyển biến trong đời sống xã hội của người nguyên thuỷ khi kim loại xuất hiện.
    • Cho biết mối quan hệ giữa người với người trong xã hội có giai cấp có gì khác so với xã hội nguyên thuỷ.
  • Sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đông thể hiện như thể nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Việt Nam cuối thời nguyên thủy

? (trang 25 sgk cánh diều)

Quan sát các hình từ 5.6 và 5.8 và đọc thông tin, hãy cho biết kinh tế Việt Nam cuối thời nguyên thủy có chuyển biến như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập (trang 25 sgk cánh diều)

Câu 1: Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời nguyên thủy. Chuyển biến nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 2: Khái quát những nét cơ bản về kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thời nguyên thủy.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần vận dụng (trang 25 sgk cánh diều)

Câu 3: Kể tên một số vật dụng bằng kim loại hiện nay mà em biết. Từ đó, phát biểu suy nghĩa của em về ý nghĩa của việc phát hiện ra kim loại vào cuối thời nguyên thủy?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 65 lượt xem