[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 13: Nhà nước Âu Lạc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 13: Nhà nước Âu Lạc trang 62 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

"An Dương Vương thế Hùng Vương

Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân"

(Lịch sử nước ta, Hồ Chí Minh)

Nhà nước Âu Lạc ra đời và có bước phát triển như thế nào so với Nhà nước Văn Lang?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự ra đời tổ chức Nhà nước Âu Lạc

  • Hãy cho biết thời gian ra đời của nước Âu Lạc
  • Xác định phạm vi lãnh thổ của nước Âu Lạc trên lược đồ hình 13.1
  • Hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Âu Lạc
  • Dựa vào sơ đồ hình 13.2, hình 13.3 và đọc thông tin, hãy cho biết An Dương Vương xây thành Cổ Loa và chế tạo nỏ Liên Châu nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc

  • Quan sát các hình từ 13.4 đến 13.6 và đọc thông tin, hãy cho biết những nghề sản xuất chính của cư dân Âu Lạc.
  • Hãy mô tả đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về nước Văn Lang và Âu Lạc

Nội dungNước Văn LangNước Âu Lạc
Thời gian ra đời??
Kinh đô??
Tổ chức nhà nước??

Câu 2: Sự tiến bộ về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc được biểu hiện như thế nào?

Câu 3: Dựa vào hình 13.8, hình 13.9 và các thông tin em tìm hiểu được, hãy đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về khu di tích Đền Hùng và Khu di tích thành Cổ Loa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 48 lượt xem