Hãy cho biết thời gian ra đời của nước Âu Lạc. Xác định phạm vi lãnh thổ của nước Âu Lạc trên lược đồ hình 13.1

  • 1 Đánh giá

1. Sự ra đời tổ chức Nhà nước Âu Lạc

  • Hãy cho biết thời gian ra đời của nước Âu Lạc
  • Xác định phạm vi lãnh thổ của nước Âu Lạc trên lược đồ hình 13.1
  • Hãy vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Âu Lạc
  • Dựa vào sơ đồ hình 13.2, hình 13.3 và đọc thông tin, hãy cho biết An Dương Vương xây thành Cổ Loa và chế tạo nỏ Liên Châu nhằm mục đích gì?

Bài làm:

  • Sau khi dành thắng lợi quần Tần, năm 208 TCN, Thục Phán lên ngôi, xưng là An Dương Vương. Hai vùng đất cũ của người Âu Việt và Lạc Việt hợp lại thành một nước, lấy tên là Âu Lạc.
  • Phạm vi lãnh thổ nước Âu Lạc: từ phía nam sông Tả Giang (Quảng Tây, Trung Quốc) kéo xuống dãy Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
  • Sơ đồ tổ chức nhà nước Âu Lạc:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 13: Nhà nước Âu Lạc

  • An Dương Vương xây thành Cổ Loa và chế tạo nỏ Liên Châu nhằm mục đích: bảo vệ đất nước trước giặc ngoại xâm.
  • 582 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều