Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc

 • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Nêu một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc.

Câu 2: Nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Câu 3: Hãy cho biết những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay

Bài làm:

Câu 1: Một số nét trong chính sách cai trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với người dân Việt Nam thời Bắc thuộc:

 • Về chính trị:
  • Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc
  • Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.
 • Về kinh tế:
  • Sử dụng chế độ tô thuế
  • Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi...)
  • Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt
 • Về văn hóa:
  • Mở trường lớp dạy chữ Hán
  • Áp dụng luật Hán
  • Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

Câu 2: Những chuyển biến về kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam trong thời Bắc thuộc:

 • Về kinh tế:
  • Sử dụng công cụ bằng sắt, sức kéo của trâu bò, kĩ thuật chiết cành... vào trong trồng trọt và chăn nuôi.
  • Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.
  • Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, làm đường, làm mật mía...
 • Về văn hóa, xã hội:
  • Tổ chức xã hội thay đổi rõ rệt: Quan lại đô hộ -> Địa chủ Hán và Hào trưởng Việt -> nông dân công xã -> nông dân lệ thuộc -> nô tì.
  • Truyền bá tư tưởng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và phong tục của người Hán vào ngày càng nhiều.

Câu 3: Những cách thức canh tác, nghề thủ công nào trong thời Bắc thuộc vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày nay:

 • Hình thức canh tác: Công cụ sản xuất làm bằng sắt, dùng trâu bò làm sức kéo, chiết cành...
 • Nghề thủ công: nghề làm gốm, làm mộc, làm thủy tinh, làm mật, làm đường
 • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021