Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so với đồng bằng? Hãy cho biết điểm khác nhau giữa núi và đồi?

 • 1 Đánh giá

 • Hãy cho biết cao nguyên có điểm gì giống và khác so với đồng bằng?
 • Hãy cho biết điểm khác nhau giữa núi và đồi?

Bài làm:

Điểm giống và khác giữa cao nguyên với đồng bằng:

 • Giống nhau: Bề mặt tương đối bằng phẳng
 • Khác nhau:
  • Đồng bằng: thấp độ cao dưới 200m, bằng phẳng, không có sườn
  • Cao nguyên: độ cao trên 500m, sườn dốc, là dạng địa hình miền núi.

Điểm khác nhau giữa núi và đồi:

 • Đồi có đỉnh tròn, sườn thoải, có độ cao không quá 200m.Nằm chuyển tiếp giữa đồng bằng và núi
 • Núi có đỉnh nhọn, sườn dốc, độ cao trên 500m.
 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều