Quan sát ược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc

  • 1 Đánh giá

2. Qúa trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng

  • Quan sát ược đồ hình 8.3, hãy vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

  • Quan sát sô đồ hình 8.5 và cho biết xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng gồm những giai cấp chính nào?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Bài làm:

  • Vẽ sơ đồ các mốc thời gian chủ yếu trong tiến trình Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

  • Xã hội phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy hoàng gồm có 2 giai cấp chính. Đó là:
    • Địa chủ
    • Nông dân lĩnh canh
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều