Dựa vào sơ đồ hình 7.3. hãy kể tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại

  • 1 Đánh giá

2. Chế độ xã hội của Ấn Độ

? Dựa vào sơ đồ hình 7.3. hãy kể tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

Bài làm:

Tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại từ cao xuống thấp là:

  • Bra-man (tăng nữ)
  • Ksa-tri-a (quý tộc, chiến binh)
  • Va-si-a (nông dân, thương nhân, thợ thủ công)
  • Su-đra (những người thấp kém trong xã hội)
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều