Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương

  • 1 Đánh giá

Các khối khí

  • Hãy cho biết đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương?

Bài làm:

Đặc điểm của khối khí nhiệt đới có bề mặt tiếp xúc là đại dương là: Nóng và ẩm

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều