[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ trang 73 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Dân ta có một lòng nổng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi Tố quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.

(Hồ Chí Minh)

Tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam được thể hiện như thế nào trong thời Bắc thuộc?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khởi nghĩa Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân

? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng

? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Phùng Hưng.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Dựa vào sơ đồ và các thông tin gợi ý dưới đây, hãy sắp xếp thời gian bùng nổ, kết quả cho đúng với tên của các cuộc khởi nghĩa đã được tìm hiểu trong bài học

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X, em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của một cuộc khởi nghĩa mà em thấy ấn tượng nhất.

Câu 3: Trong vai hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu một số điểm di tích lịch sử liên quan đến các nhân vật lịch sử thời Bắc thuộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 84 lượt xem