Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

 • 1 Đánh giá

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

? Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

Bài làm:

Nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng:

 • Nguyên nhân:
  • Do chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán
  • Thi sách là chồng của Trưng Trắc bị quân Hán giết hại
 • Kết qủa: Khởi nghĩa giành được thắng lợi, độc lập, dân tộc được khôi phục.
 • Ý nghĩa:
  • Mở đầu thời kì đấu tranh giành độc lập, tự chủ lâu dài, bền bỉ của người Việt.
  • Thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
 • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021