Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà?

  • 1 Đánh giá

2. Qúa trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà

Câu hỏi trang 28 sgk cánh diều

Nêu quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và người Lưỡng Hà?

Bài làm:

  • Qúa trình thành lập nhà nước của người Ai Cập: Từ khoảng thiên nirn kỉ IV TCN, cư dân Ai Cập sống trong các công xã. Vào khoảng năm 3200 TCN, Mê-nét đã thống nhất các công xã thành nhà nước Ai Cập, đứng đầu là Pha-ra-ông.
  • Qúa trình thành lập nhà nước của người Lưỡng Hà: Vào khoảng cuối thiên niên kỉ IV TCN, nhiều quốc gia ở Lưỡng Hà ra đời ở hai lưu vực sông Ti-grơ và Ơ-phrát. Sau đó, thống nhất các nước nhỏ thành một vương quốc lớn, đứng đầu là En-si.

  • 66 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều