Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau:

 • 1 Đánh giá

Nội dung thực hành:

Đọc lược đồ địa hình

Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau:

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

 • Khu vực này có dạng địa hình gì?
 • Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là bao nhiêu mét?
 • Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao bao nhiêu mét?
 • Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét?
 • Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào?

Bài làm:

 • Khu vực này có dạng địa hình núi
 • Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là 1800m
 • Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao 1500m
 • Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng 800 - 1000m
 • Hướng nghiêng của vùng núi Tây Bắc là hướng Tây Bắc - Đông Nam

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều