[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 7: Ấn Độ cổ đại trang 31 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Cum Mê-lơ là lễ hội truyền thống của những người theo Ấn Độ giáo. Ngày nay, lễ hội được tổ chức 3 năm một lần, kéo dài gần hai tháng (từ tháng 1 đến tháng 3). Trong thời gian diễn ra lễ hội, hàng chục triệu người đã hành hương về đây đề tắm và thực hiện các nghi lễ tôn giáo trên dòng sông Hằng.

Sông Hằng là một trong hai con sông có vai trò quan trọng đối với sự hình thành nền văn minh Ẩn Độ thời cổ đại. Vậy các con sông đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu củaẤn Độ thời cổ đại là gì?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện tự nhiên ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng

Câu hỏi trang 32 sgk cánh diều

  • Dựa vào lược đồ hình 7.2 và đọc thông tin, hãy nêu những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

  • Điều kiện tự nhiên đó ảnh hưởng như thế nào đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chế độ xã hội của Ấn Độ

? Dựa vào sơ đồ hình 7.3. hãy kể tên các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 7: Ấn Độ cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ

? Dựa vào các hình từ 7.4 đến 7.8 và đọc thông tin, hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Trình bày điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn và sông Hằng có tác động đến sự hình thành nền văn minh Ấn Độ.

Câu 2: Nêu những điểm chính của chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy kể tên một số thành tựu về tôn giáo, kiến trúc của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


  • 81 lượt xem