[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 2 trang 63: Ngôi nhà 3D

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 2 trang 63: Mô hình ngôi nhà 3D trang 63 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá mô hình ngôi nhà

Quan sát các hình và cho biết:

- Hình khối tạo nên mô hình ngôi nhà.

- Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà.

- Vật liệu sử dụng để làm mô hình ngồi nhà.

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

2. Cách tạo mô hình ngôi nhà từ vật liệu tìm được

Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

3. Tạo hình ngôi nhà bằng vật liệu đã qua sử dụng

- Cùng bạn tập hợp các vật liệu đã qua sử dụng để tạo kho vật liệu chung

- Lựa chọn vật liệu và tạo mô hình ngôi nhà theo ý thích

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Mô hình ngôi nhà em yêu thích.

- Hình khối, tỉ lệ, màu sắc, đặc điểm riêng của mô hình.

- Vật liệu sử dụng để tạo mô hình ngôi nhà.

5. Tìm hiểu ngôi nhà trong thực tế

Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng?

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem