[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 67: Khu nhà tương lai

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 3 trang 67: Khu nhà tương lai trang 67 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá hình khối của mô hình các ngôi nhà

Tập hợp các mô hình ngôi nhà từ bài trước, quan sát hình và lựa chọn:

- Các mô hình ngôi nhà cùng vùng địa lí.

- Các mô hình ngôi nhà có tỉ lệ hình khối tương đồng với nhau.

- Lập nhóm để tạo mô hình khu nhà trong tương lai.

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà. Chia sẻ về cuộc sống và nét văn hóa của cư dân trong mô hình khu nhà của nhóm

2. Cách tạo mô hình khu nhà

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà. Chia sẻ về cuộc sống và nét văn hóa của cư dân trong mô hình khu nhà của nhóm

3. Tạo mô hình khu nhà tương lai

- Tham khảo hình ảnh các khu nhà trong thực tế.

- Xây dựng ý tưởng về khu nhà tương lai.

- Xác định cảnh vật phù hợp với khu nhà.

- Thực hiện theo ý thích.

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà. Chia sẻ về cuộc sống và nét văn hóa của cư dân trong mô hình khu nhà của nhóm

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Mô hình khu nhà em yêu thích.

- Các hình khối tạo nên khu nhà.

- Cách sắp xếp cảnh vật tạo nhịp điệu, không gian trong mô hình.

- Vùng địa lí của mô hình khu nhà.

- Hướng điều chỉnh để khu nhà hoàn thiện hơn.

5. Giới thiệu về khu nhà tương lại của em

Chia sẻ về cuộc sống và nét văn hóa của cư dân trong mô hình khu nhà của nhóm

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình khu nhà. Chia sẻ về cuộc sống và nét văn hóa của cư dân trong mô hình khu nhà của nhóm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 143 lượt xem