[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 4: Thiệp chúc mừng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 4: Thiệp chúc mừng trang 17 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá hình thức của thiệp chúc mừng

Quan sát hình và cho biết

- Hình thức, nội dung, kiểu chữ của thiệp như thế nào?

- Cách sắp xếp chữ, hình, màu trên mỗi thiệp có gì khác nhau?

Hình thức, nội dung, kiểu chữ của thiệp như thế nào? Cách sắp xếp chữ, hình, màu trên mỗi thiệp có gì khác nhau? Nêu các cách sử dụng thiệp trong đời sống

2. Cách tạo thiệp chúc mừng

Quan sát và chỉ ra cách tạo thiệp

Hình thức, nội dung, kiểu chữ của thiệp như thế nào? Cách sắp xếp chữ, hình, màu trên mỗi thiệp có gì khác nhau? Nêu các cách sử dụng thiệp trong đời sống

3. Tạo thiệp chúc mừng với hình có sẵn

- Trổ một khung hình với kích thước phù hợp để lựa chọn phần hình trang trí mặt chính thiệp

- Di chuyển khung hình trên bài in hoa, lá để chọn màu phù hợp

- Tạo thiệp chúc mừng theo ý thích

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Thiệp em yêu thích

- Cách sắp xếp chữ và hình trên thiệp

- Sự phù hợp của hình, màu trang trí với nội dung thiệp

- Cách điều chỉnh để thiệp hoàn thiện về thẩm mĩ

5. Tìm hiểu ứng dụng của thiệp chúc mừng trong đời sống

- Nêu các cách sử dụng thiệp trong đời sống

- Chia sẻ dự định về việc dùng thiệp em vừa thực hiện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 108 lượt xem