Phiếu nhận xét môn mĩ thuật 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách kết nối tri thức và cuộc sống - môn mĩ thuật lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Hoàng Thụ

Tổ: Văn – thể -mĩ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: MĨ THUẬT

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:ĐoànThịMỹHươngĐinhGia(ĐồngTổngchủbiên); PhạmThịChỉnhPhạmMinhPhong(đồngChủbiên);PhạmDuyAnhThị Thanh Hương – Nguyễn Thị May – Đoàn Dũng Sĩ.

3. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Linh

2. Môn dạy: Mỹ Thuật

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Thụ

4. Địa chỉ email: [email protected]

5. Số điện thoại liên hệ: 0976949082

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

-NộidungsáchgiáokhoathínhkếthừacủaSGKhiệnhànhsựđổimới đảm bảo các nội dung theo Thông tư 32/ 2018 của Bộ GD&ĐT.

-Phùhợpvớiđặcđiểmkinhtế,vănhóa,lịchsử,địacủaYênBái.Kênhchữkênh hình minh họa được thiết kế đẹp, phù hợp.

-Sáchgiáokhoatíchhợpnộidunggiáodụcnghềnghiệp;giáodụcđịaphương; bảo vệ môi trường, rèn luyện ý thức tự học.

-Sáchgiáokhoađượctrìnhbàycânđối,hàihòagiữakênhchữkênhhình,đảm bảo tính thẩm mỹ, hấp dẫn đối với học sinh, phù hợp độ tuổi HS lớp 6.

- Sách giáo khoa có giá hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương.

-Cáchoạtđộnghọctậptrongsáchhướngdẫn,gợiýhọcsinhchuẩnbịđánh giákếtquả.Tạohộibìnhđẳngchotấtcảcáchọcsinhthểpháttriểnduy sáng tạo.

2. Nội dung chưa phù hợp

-1sốbàitrongnộidungSGKchưaphùhợpvớikhảnăngđápứngvềsởvật chất, trang thiết bị tại cơ sở giáo dục.

-Khókhăntrongviệcgiúpgiáoviêngiảngdạylồngghép,tíchhợp,gắnkếtnội dung bài học với thực tiễn của Tỉnh Yên Bái.

- VD:

+ Một số nội dung , hình ảnh trong hoạt động Lễ hội,..

+Chủđề2,bài3-Tạohìnhngôinhà.Phầncáchtạohìnhngôinhà(trang14),chất liệuMicachấtliệukhôngsẵncó,khôngphùhợpvớivùngsâu,vùngxacủađịa phương.

-Hệthốngcâuhỏilặplại,đơngiản,hệthốngngữliệu1sốbàicòntrìutượng, mộtsốthuậtngữtínhchuyênmôncaokhóhiểukhôngphùhợpvớiđốitượnghs lớp 6.

-VD:Bài12,phần“Embiết”-“Côngnăngsửdụngquyếtđịnhsựtồntạicủa sản phẩm”, ...

-Chưacáchoạtđộngphânhóahọcsinhtheonănglựcđảmbảotínhdânchủ trong tiếp cận các bài học.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyn Quang Linh

  • 122 lượt xem