Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

  • 1 Đánh giá

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết?

- Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ?

- Bạn ấn tượng với thể loại di sản Mĩ thuật nào của Việt Nam thời kì tiền sử?

Vận dụng

Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

Bài làm:

Thảo luận

Sử dụng các hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử và trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện.

- Một số di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết:

+ Đồ trang trí bằng xương (Đa Phúc, Hòa Bình; Bản Hậu, Lạng Sơn; hang Đức Thi, Quảng Bình), văn hóa Hòa Bình

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

+ Hình khắc trên vách đá hang Đồng Nội (Lạc Thủy, Hòa Bình), văn hóa Hòa Bình

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

+ Rìu đá (Núi Đọ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa)

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

+ Chày và bàn nghiền đá (Chiềng Xến, Làng Vành, Hòa Bình), văn hóa Hòa Bình

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

- Công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ: là những vật dụng trong lao động (rìu đá, chày đá).

- Thể loại di sản Mĩ thuật nào của Việt Nam thời kì tiền sử mà em ấn tượng nhất là: thể loại di sản mĩ thuật trên chất liệu đá.

Vận dụng

Học sinh có thể vận dụng một số hình ảnh mĩ thuật sau để trang trí góc học tập:

  • Hình ảnh đồ trang sức: đá, vỏ ốc, đất nung, vòng tay, vòng cổ,...
  • Hình mặt người
  • Các mảnh đá, rìu tay,...

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

  • 377 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức