[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 8:Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử trang 36 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết?

- Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ?

- Bạn ấn tượng với thể loại di sản Mĩ thuật nào của Việt Nam thời kì tiền sử?

Vận dụng

Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

Hãy kể tên những di sản Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử mà bạn biết? Nêu công dụng của các di sản thời kì tiền sử trong cuộc sống của người Việt cổ? Trang trí góc học tập có sử dụng hình ảnh từ di sản mĩ thuật Việt Nam tời kì tiền sử

=> Xem hướng dẫn giải


  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức