Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giải bài tập, trả lời câu hỏi và hướng dẫn học bài môn Mĩ thuật 6 - Bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào click vào bài đó để xem chi tiết. Giải mĩ thuật 6 kết nối - KhoaHoc

1. XÂY DỰNG Ý TƯỞNG TRONG SÁNG TÁC MĨ THUẬT

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 1: Một số thể loại mĩ thuật

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác theo chủ đề

2. NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 3: Ngôi nhà yêu thương

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 4: Thiết kế quà lưu niệm

3. HOẠT ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 5: Tạo hình hoạt động trong nhà trường

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 6: Thiết kế đồ chơi

4. MĨ THUẬT VÀ THỜI KÌ TIỀN SỬ

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 7: Mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử

5. TRÒ CHƠI DÂN GIAN

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 9: Trò chơi dân gian

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 10: Thiết kế thiệp chúc mừng

6. SẮC MÀU LỄ HỘI

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường

7. CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 14: Thiết kế thời gian biểu

8. MĨ THUẬT THỜI KÌ CỔ ĐẠI

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 15: Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại

[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại

Soạn giáo án mĩ thuật 6 kết nối tri thức và cuộc sống chuẩn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6