Sử dụng màu sắc lễ hội để trang trí một đồ vật mà em yêu thích

  • 1 Đánh giá

Quan sát

- Trên lịch treo tường có trang trí những gì?

- Bạn đã sử dụng màu sắc như thế nào trên lịch treo tường?

Thể hiện

Hãy chỉ ra màu đậm, nhạt trong sản phẩm dưới đây?

Thảo luận

- Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã sử dụng những màu nào trong cờ lễ hội để trang trí sản phẩm lịch treo tường?

- Trong thiết kế lịch treo tường, bạn đã sử dụng hòa sắc nào? Kể tên các màu nóng, màu lạnh được sử dụng trong bài?

Vận dụng

Sử dụng màu sắc lễ hội để trang trí một đồ vật mà em yêu thích

Bài làm:

Quan sát

- Trên lịch treo tường có trang trí: Cờ ngũ sắc được sử dụng trong lễ hội. Năm màu lá cờ tương ứng với năm vật chất mang tinh khởi nguồn theo quan niệm văn hóa phương Đông (lục, đỏ, vàng, trắng, lam).

- Em đã sử dụng màu sắc của cờ ngũ sắc trên lịch treo tường.

Thể hiện

- Màu đậm: cam, vàng, đỏ

- Màu nhạt: xanh lam, xanh dương

Thảo luận

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm mĩ thuật. Một số ví dụ về sản phẩm mĩ thuật

Trên lịch treo tường có trang trí những gì? Sử dụng màu sắc lễ hội để trang trí một đồ vật mà em yêu thí

Vận dụng

Sử dụng màu sắc lễ hội để trang trí một đồ vật mà em yêu thích. Chú ý tính thẩm mĩ cho tác phẩm (từ thiết kế tạo dáng đến màu sắc).

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức