[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 1: Một số thể loại mĩ thuật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Một số thể loại mĩ thuật trang 5 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Quan sát

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì?

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiệnĐặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện

Thể hiện

Dùng hình thức vẽ hoặc nặn để tạo một sản phẩm mĩ thuật.

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã sử dụng bố cục, hình khối, màu sắc, đường nét như thế nào trong sản phầm mĩ thuật của mình?

- Bạn đặt tên cho sản phẩm mĩ thuật của mình là gì?

- Sản phẩm mĩ thuật của bạn thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

Vận dụng

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

- Tranh Rặng phi lao thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

- Bìa sách thuộc thể loại mĩ thuật ứng dụng nào?

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức