Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện

  • 1 Đánh giá

Quan sát

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì?

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiệnĐặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện

Thể hiện

Dùng hình thức vẽ hoặc nặn để tạo một sản phẩm mĩ thuật.

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã sử dụng bố cục, hình khối, màu sắc, đường nét như thế nào trong sản phầm mĩ thuật của mình?

- Bạn đặt tên cho sản phẩm mĩ thuật của mình là gì?

- Sản phẩm mĩ thuật của bạn thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

Vận dụng

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

- Tranh Rặng phi lao thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình nào?

- Bìa sách thuộc thể loại mĩ thuật ứng dụng nào?

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng là gì? Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện

Bài làm:

Quan sát

Đặc điểm của các thể loại mĩ thuật tạo hình, mĩ thuật ứng dụng:

  • Mĩ thuật tạo hình: Bao gồm các thể loại hội họa, đồ họa tranh in, điêu khắc. Các thể loại này đều sử dụng yếu tố tạo hình như: đường nét, màu sắc, hình khối, không gian, bố cục để thể hiện ý tưởng, quan điểm của người nghệ sĩ trước thiên nhiên, cuộc sống.
  • Mĩ thuật ứng dụng: gắn với sản xuất công nghiệp và cuộc sống. Đó là nghệ thuật sử dụng các yếu tố mĩ thuật trong thiết kế, tạo dáng sản phẩm như: trang phục, bìa sách, đồ lưu niệm, bao bì, đồ dùng,...

Thể hiện

Học sinh sử dụng hình thức vẽ hoặc nặn (tùy sở thích và sáng tạo ) để tạo một sản phẩm mĩ thuật.

Thảo luận

Từ sản phẩm mĩ thuật đã được tạo ra ở phần Thể hiện, học sinh trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện.

Vận dụng

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình điêu khắc

- Tranh Rặng phi lao thuộc thể loại mĩ thuật tạo hình đồ họa tranh in

- Bìa sách thuộc thể loại mĩ thuật ứng dụng thiết kế đồ họa

  • 217 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức