Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào? Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau

 • 1 Đánh giá

Thể hiện

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào?

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào? Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã dùng vật liệu gì để tạo dáng quà lưu niệm?

- Tạo hình ngôi nhà được bạn sử dụng trang trí cho quà lưu niệm như thế nào?

- Bạn đã học được gì về cách thiết kế và trang trí quà lưu niệm trong chủ đề này?

Vận dụng

Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau:

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào? Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau

Bài làm:

Thể hiện

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước:

 • Cắt và gấp bìa theo hình
 • Gập bìa đã cắt thành khung đồ vật làm quà lưu niệm
 • Cắt và gập bìa
 • Vẽ, cắt tạo các hình trang trí
 • Gắn các hình trnag trí vào khung thành một sản phẩm hoàn chỉnh

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào? Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau

Thảo luận

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã hoàn thành của mình.

Vận dụng

Cách thực hiện hai sản phẩm quà lưu niệm dưới đây:

 • Cắt và gấp bìa theo hình
 • Gập bìa đã cắt thành khung ngôi nhà
 • Cắt và gấp bìa tạo mái nhà
 • Vẽ, cắt tạo các hình trang trí cho tấm thiếp
 • Gắn các hình trang trí vào tấm thiếp tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh

Để làm quà lưu niệm từ vật liệu tái sử dụng, em cần thực hiện những bước nào? Hãy cho biết tạo hình ngôi nhà được thực hiện như thế nào trong hai sản phẩm quà lưu niệm sau

 • 64 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức