Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi. Sử dụng hình ảnh di sản mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại để trang trí bìa sổ lưu niệm

  • 1 Đánh giá

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Hình ảnh nào của thời kì cổ đại được thể hiện trên sản phẩm mĩ thuật này?

- Bạn đã sử dụng những vật liệu nào để thực hiện sản phẩm mĩ thuật?

- Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối như thế nào trong sản phẩm của mình?

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi. Sử dụng hình ảnh di sản mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại để trang trí bìa sổ lưu niệm

Vận dụng

Sử dụng hình ảnh di sản mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại để trang trí bìa sổ lưu niệm

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi. Sử dụng hình ảnh di sản mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại để trang trí bìa sổ lưu niệm

Bài làm:

Thảo luận

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm mĩ thuật của mình. Lưu ý:

+ Sử dụng những hình ảnh đặc trưng, nổi bật nhất của thời kỳ cổ đại như:

  • Tượng đồng
  • Kim tự tháp
  • Bình gốm
  • Phù điêu trên đá

+ Hình ảnh Kim tự tháp của nề văn minh Ai Cập cổ đại dễ thực hiện, học sinh có thể sử dụng hình ảnh này vào sản phẩm mĩ thuật của mình

+ Sử dụng bìa cứng, giấy để thực hiện sản phẩm mĩ thuật của mình

+ Thiết kế hình dáng và màu sắc phù hợp, đồng điệu với hình ảnh thật. Sắp xếp yếu tố hình, màu, khối hài hòa.

Vận dụng

Một số hình ảnh di sản mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại có thể được sử dụng để trang trí bìa sổ lưu niệm:

  • Kim tự tháp
  • Các hình vẽ thú vật (bò, ngựa, hươu) trên thành và trần hang động
  • Các hình khắc trên đất sét
  • Các hình người, đặc biệt là hình người phụ nữ
  • 60 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức