[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường

  • 2 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường trang 51 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Quan sát

- Trên lịch treo tường có trang trí những gì?

- Bạn đã sử dụng màu sắc như thế nào trên lịch treo tường?

Thể hiện

Hãy chỉ ra màu đậm, nhạt trong sản phẩm dưới đây?

Thảo luận

- Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã sử dụng những màu nào trong cờ lễ hội để trang trí sản phẩm lịch treo tường?

- Trong thiết kế lịch treo tường, bạn đã sử dụng hòa sắc nào? Kể tên các màu nóng, màu lạnh được sử dụng trong bài?

Vận dụng

Sử dụng màu sắc lễ hội để trang trí một đồ vật mà em yêu thích

=> Xem hướng dẫn giải


  • 163 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức