Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình? Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút

 • 1 Đánh giá

Thể hiện

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình?

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình? Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Bạn đã dùng hoa văn nào của mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại để trang trí áo dài?

- Cách trang trí trên áo dài như vậy đã phù hợp chưa?

- Bạn đã khai thác vẻ đẹp nào của mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại vào sản phẩm mĩ thuật ứng dụng?

Vận dụng

Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút.

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình? Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút

Bài làm:

Thể hiện

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại hình mặt người ở hang Đồng Nội của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình.

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình? Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút

Thảo luận

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện. Lưu ý:

- Sử dụng một số hoa văn của di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại để trang trí trên áo dài như:

 • Trống đồng Đông Sơn
 • Đèn gốm
 • Bình gốm
 • Tượng đồng

- Khai thác vẻ đẹp hình ảnh trống đồng Đông Sơn của mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại vào sản phẩm mĩ thuật ứng dụng. Vì trong số các di sản mĩ thuật còn lại đến ngày nay, không thể không nhắc tới trống đồng Đông Sơn. Những chiếc trống đồng Đông Sơn đêu có hinh dáng đẹp, tỉ lệ cân đối. Mỗi chiếc trống có tỉ lệ, trang trí khác nhau nhưng có cấu trúc chung giống nhau. Đó là sự kết hợp hài hoà của một phần khối cầu, khối trụ, khói chóp cụt và được trang trí bằng hệ thống hoa văn sắp xếp nối tiếp nhau và chuyển động ngược chiều kim đồng hồ theo như chiều quay của Trái Đất, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Vận dụng

Học sinh có thể sử dụng một số hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại để trang trí hộp bút như:

 • Trống đồng Đông Sơn
 • Đèn gốm
 • Bình gốm
 • Tượng đồng
 • Hình mặt người

Em sẽ sử dụng văn hóa cổ đại nào của Việt Nam để trang trí cho sản phẩm của mình? Sử dụng hoa văn mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại mà em yêu thích để trang trí hộp bút

 • 207 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức