[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống trang 55 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật và trả lời những câu hỏi sau:

- Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?

- Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào?

Vận dụng

Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

Vẻ đẹp trong sản phẩm mĩ thuật của bạn được thể hiện như thế nào?Bạn đã sắp xếp yếu tố hình, màu, khối trong sản phẩm mĩ thuật như thế nào? Trưng bày, sắp xếp các sản phẩm theo nhóm và chia sẻ cùng các bạn

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức