[Kết nối tri thức] Soạn Mĩ thuật 6 bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội trang 46 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Quan sát

- Các hình ảnh dưới đây diễn tả hoạt động nào trong lễ hội?

- Em đã biết những lễ hội nào?

Thể hiện

Để thể hiện sản phẩm dưới đây, em cần thực hiện những bước nào?

Thảo luận

Trưng bày sản phẩm mĩ thuật đã thực hiện và trả lời những câu hỏi sau:

- Màu sắc nào được thể hiện trong sản phẩm của bạn?

- Bạn đã dùng hòa sắc gì để thể hiện sản phẩm mĩ thuật?

- Bạn có gặp khó khăn gì khi khai thác vốn văn hóa dân tộc trong sáng tạo sản phẩm mĩ thuật không? Vì sao?

Vận dụng

Sử dụng kiến thức đã học về hòa sắc, phân tích tranh sơn mài Lễ hội đầu năm của họa sĩ Nguyễn Gia Trí

Gợi ý:

- Họa sĩ đã sử dụng hòa sắc gì để thể hiện tác phẩm

- Những màu sắc nào được họa sĩ thể hiện trong tranh?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 kết nối tri thức