[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài tổng kết: Các hình thức mĩ thuật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài tổng kết: Các hình thức mĩ thuật trang 71 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá thể loại mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuậtQuan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

Quan sát hình và chỉ ra các thể loại bài sau: Mĩ thuật tạo hình, Mĩ thuật ứng dụng, tích hợp Lí luận và lịch sử mĩ thuật

2. Lập sơ đồ tư duy về hệ thống bài học thuộc các thể loại mĩ thuật trong sách giáo khoa Mĩ thuật 6

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem