Quan sát hình và nêu cách trang trí thảm theo nguyên lí lặp lại và cân bằng. Quan sát hình để nhận biết cách tạo điểm nhấn, mảng chính, mảng phụ và cách tạo tính cân bằng trong trang trí thảm

 • 1 Đánh giá

1. Khám phá cách trang trí thảm

Quan sát hình và cho biết:

- Hoạ tiết được sử dụng để trang trí thảm.

- Nguyên lí sắp xếp hoạ tiết trên thảm.

- Cách sử dụng màu sắc, đậm nhạt.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

2. Cách trang trí thảm vuông

Quan sát hình và nêu cách trang trí thảm theo nguyên lí lặp lại và cân bằng.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

3. Trang trí thảm với họa tiêt trồng đồng

- Quan sát hình để nhận biết cách tạo điểm nhấn, mảng chính, mảng phụ và cách tạo tính cân bằng trong trang trí thảm

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Bài vẽ em yêu thích.

- Cách sắp xếp hoa tiết, màu sắc, đậm nhạt tạo nhịp điệu trong bài vẽ.

- Nét, hình, màu thể hiện sự cân bằng, đối xứng và tương phản trong bài vẽ.

5. Tìm hiểu các dạng thức trang trí cân bằng và đối xứng trong cuộc sống

- Quan sát và chỉ ra các dạng thức trang trí cân bằng, đối xứng có trong mỗi hình dưới đây.

- Chia sẻ dạng thức trang trí cân bằng, đối xứng trong cuộc sống mà em biết.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

Bài làm:

1. Khám phá cách trang trí thảm

Quan sát hình và cho biết:

- Hoạ tiết được sử dụng để trang trí thảm:

- Nguyên lí sắp xếp hoạ tiết trên thảm: đối xứng, cân xứng hai bên

- Cách sử dụng màu sắc, đậm nhạt: Họa tiết trang trí thảm có đường viền ở ngoài. Sử dụng một màu sắc đậm hay nhạt làm màu chủ đạo chính.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

2. Cách trang trí thảm vuông

 • Cách trang trí thảm theo nguyên lí lặp lại và cân bằng:
 • Xác định kích thước hình vuông và kẻ các đường trục để tạo những mảng đối xứng qua tâm.
 • Xác định các mảng và vị trí đặt hoạ tiết.
 • Vẽ hoạ tiết cho một góc vuông rồi can hình vào các mảng theo vị trí đã xác định.
 • Vẽ thêm chỉ tiết tạo nhịp điệu trong bố cục thảm hình vuông.
 • Vẽ màu tạo hoà sắc, đậm nhạt cho hình trang trí.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

3. Trang trí thảm với họa tiêt trồng đồng

Cách tạo điểm nhấn, mảng chính, mảng phụ và cách tạo tính cân bằng trong trang trí thảm:

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm, nêu cảm nhận và phân tích theo hướng sau:

 • Bài vẽ em yêu thích.
 • Cách sắp xếp hoa tiết, màu sắc, đậm nhạt tạo nhịp điệu trong bài vẽ.
 • Nét, hình, màu thể hiện sự cân bằng, đối xứng và tương phản trong bài vẽ.

5. Tìm hiểu các dạng thức trang trí cân bằng và đối xứng trong cuộc sống

- Các dạng thức trang trí cân bằng, đối xứng: Hình ảnh được chia ra một cách đối xứng dọc, bố cục theo một cách thống nhất, cân bằng đối xứng.

	[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 55: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng

- Dạng thức trang trí cân bằng, đối xứng trong cuộc sống mà em biết: Trang trí nền gạch hoa

Quan sát hình và nêu cách trang trí thảm theo nguyên lí lặp lại và cân bằng. Quan sát hình để nhận biết cách tạo điểm nhấn, mảng chính, mảng phụ và cách tạo tính cân bằng trong trang trí thảm

 • 57 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo