[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 1 trang 59: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 1 trang 59: Thiêt kế thời gian biểu trang 59 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá sản phẩm từ các vật liệu đã qua sử dụng

Quan sát hình và cho biết:

- Vật liệu tạo nên sản phẩm.

- Cách điều chỉnh và trang trí vật liệu đã qua sử dụng thành sản phẩm mới.

- Vẻ đẹp tạo hình và giá trị sử dụng của sản phẩm.

Cách điều chỉnh và trang trí vật liệu đã qua sử đụng thành sản phẩm mới.  Hình dáng, màu sắc của mỗi sản phẩm tạo hình như thế nào

2. Cách tạo hình và trang trí sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng

Quan sát hình để nhận biết cách tạo sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng

Cách điều chỉnh và trang trí vật liệu đã qua sử đụng thành sản phẩm mới.  Hình dáng, màu sắc của mỗi sản phẩm tạo hình như thế nào

3. Tạo sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng

Cùng bạn tập hợp vật liệu tìm được tạo kho vật liệu chung.

- Quan sát các vật liệu để tìm ý tưởng sáng tạo sản phẩm mới.

- Chọn vật liệu cần thiết cho việc tạo sản phẩm mới.

- Thực hiện theo ý thích.

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Sản phẩm em yêu thích.

- Cách tạo hình và trang trí sản phẩm.

- Vật liệu được tái sử dụng trong sản phẩm.

- Giá trị sử dụng của sản phẩm.

5. Tìm hiểu sản phẩm điêu khắc từ vật liệu đã qua sử dụng

Quan sát hình và cho biết:

- Tên các sản phẩm tạo hình.

- Những vật liệu nào được sử dụng để tạo hình?

- Hình dáng, màu sắc của mỗi sản phẩm tạo hình như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 220 lượt xem