Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

 • 1 Đánh giá

1. Khám phá mô hình ngôi nhà

Quan sát các hình và cho biết:

- Hình khối tạo nên mô hình ngôi nhà.

- Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà.

- Vật liệu sử dụng để làm mô hình ngồi nhà.

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

2. Cách tạo mô hình ngôi nhà từ vật liệu tìm được

Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

3. Tạo hình ngôi nhà bằng vật liệu đã qua sử dụng

- Cùng bạn tập hợp các vật liệu đã qua sử dụng để tạo kho vật liệu chung

- Lựa chọn vật liệu và tạo mô hình ngôi nhà theo ý thích

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Mô hình ngôi nhà em yêu thích.

- Hình khối, tỉ lệ, màu sắc, đặc điểm riêng của mô hình.

- Vật liệu sử dụng để tạo mô hình ngôi nhà.

5. Tìm hiểu ngôi nhà trong thực tế

Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng?

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

Bài làm:

1. Khám phá mô hình ngôi nhà

Quan sát các hình và cho biết:

- Các bộ phận của ngôi nhà được tạo nên từ nhiều hình khối khác nhau: hình chữ nhật, hình tam giác.

- Đặc điểm riêng, vật liệu sử dụng để làm mô hình mỗi ngôi nhà:

 • Mỗi ngôi nhà được làm từ các hình khối, vật liệu khác nhau: bìa cứng, vỏ hộp sữa,...
 • Hình dáng mỗi ngôi nhà khác nhau: nhà một tầng, nhà cao tầng.

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

2. Cách tạo mô hình ngôi nhà từ vật liệu tìm được

Cách tạo hình ngôi nhà:

 • Lựa chọn vật liệu và hình khối phù hợp để tạo mô hình ngôi nhà.
 • Tạo các bộ phận của mô hình ngôi nhà.
 • Ghép các bộ phận tạo mô hình ngôi nhà.
 • Trang trí và tạo đặc điểm riêng cho mô hình ngôi nhà.

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

3. Tạo hình ngôi nhà bằng vật liệu đã qua sử dụng

Học sinh tạo hình ngôi nhà bằng vật liệu đã qua sử dụng theo hướng:

 • Cùng bạn tập hợp các vật liệu đã qua sử dụng để tạo kho vật liệu chung
 • Lựa chọn vật liệu và tạo mô hình ngôi nhà theo ý thích

Lưu ý: có thể trang trí mô hình ngôi nhà bằng cách vẽ hoặc dán giấy màu.

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

 • Học sinh thực hiện, trưng bày, nêu cảm nhận và phân tích:
 • Mô hình ngôi nhà em yêu thích.
 • Hình khối, tỉ lệ, màu sắc, đặc điểm riêng của mô hình.
 • Vật liệu sử dụng để tạo mô hình ngôi nhà.

5. Tìm hiểu ngôi nhà trong thực tế

Theo em, nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng vì:

 • Văn hóa mỗi vùng miền khác nhau
 • Đặc điểm khí hậu, địa hình khác nhau
 • Sự phát triển kinh tế khác nhau

Đặc điểm riêng của mỗi ngôi nhà? Quan sát hình và nêu cách tạo hình ngôi nhà. Theo em, vì sao nhà ở của mỗi người dân các vùng miền lại có sự khác nhau về kiểu dáng

 • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo