[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 1 trang 20: Những hình vẽ trong hang động

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 1 trang 20: Những hình vẽ trong hang động trang 20 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá hình vẽ thời Tiền sử

Quan sát hình và chỉ ra:

- Đối tượng nội dung thể hiện trong mỗi hình

- Nét, hình, màu trong các hình vẽ

- Chất liệu và cách thức thể hiện

Hãy tìm hiểu và cho biết một số đặc điểm về hình màu và kĩ thuật thể hiện của nghệ thuật thời Tiền sử

2. Cách vẽ mô phỏng theo hình mẫu

Quan sát hình và chỉ ra cách vẽ mô phỏng theo hình mẫu

Hãy tìm hiểu và cho biết một số đặc điểm về hình màu và kĩ thuật thể hiện của nghệ thuật thời Tiền sửHãy tìm hiểu và cho biết một số đặc điểm về hình màu và kĩ thuật thể hiện của nghệ thuật thời Tiền sử

3. Mô phỏng hình vẽ thời Tiền sử

- Lựa chọn và quan sát hình ảnh để mô phỏng

- Thực hiện theo ý thích

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Bài vẽ em yêu thích

- Nội dung, nguồn gốc của hình mô phỏng

- Sự độc đáo của hình mẫu

- Nét, hình, màu trong bài vẽ

5. Tìm hiểu nghệ thuật của người tiền sử

Hãy tìm hiểu và cho biết một số đặc điểm về hình màu và kĩ thuật thể hiện của nghệ thuật thời Tiền sử

Hãy tìm hiểu và cho biết một số đặc điểm về hình màu và kĩ thuật thể hiện của nghệ thuật thời Tiền sử

=> Xem hướng dẫn giải


  • 73 lượt xem