[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 2: Tranh tĩnh vật màu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 2: Tranh tĩnh vật màu trang 10 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo". Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá tranh tĩnh vật màu

Quan sát và cho biết:

- Cách sắp xếp hình, màu của vật mẫu trong tranh như thế nào?

- Hòa sắc và cách diễn tả trong mỗi bức tranh có điểm gì ấn tượng?