[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 1: Tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 1: Tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc trang 6 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo". Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc

- Nghe nhạc, vận động theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy.

- Chấm màu và di chuyển bút vẽ thay đổi nét, màu theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc

- Thưởng thức và chia sẻ

+ Cảm xúc khi xem tranh

+ Mảng màu yêu thích trong tranh

+ Hình ảnh tưởng tượng được trong màu yêu thích

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

2. Cách tạo bức tranh từ mảng màu yêu thích

Quan sát hình và chỉ ra cách vẽ tranh từ mảng màu yêu thích trên bức tranh lớn

a. Sử dụng một khung giấy xác định mảng màu yêu thích trong bức tranh

b. Cắt mảng màu đã chọn ra khỏi bức tranh lớn

c. Vẽ thêm (chấm, nét, màu) để làm rõ hình tưởng tượng trong bức tranh.

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

3. Tạo bức tranh từ mảng màu có sẵn

- Tưởng tượng hình ảnh phù hợp với ý tưởng và chủ đề

- Thực hiện theo cảm nhận

Làm khung cho bức tranh

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích

- Bải vẽ em ấn tượng

- Cảm xúc chấm, nét, màu trong bức tranh

- Hình ảnh em tưởng tượng được từ bài vẽ

- Cách điều chỉnh để bức tranh hoàn thiện hơn

5. Tìm hiểu tranh trừu tượng của họa sĩ

- Em tưởng tượng thấy hình ảnh gì trong tranh

- Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong tranh của em và của họa sĩ?

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩNghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 57 lượt xem