Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

  • 1 Đánh giá

1. Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc

- Nghe nhạc, vận động theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy.

- Chấm màu và di chuyển bút vẽ thay đổi nét, màu theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc

- Thưởng thức và chia sẻ

+ Cảm xúc khi xem tranh

+ Mảng màu yêu thích trong tranh

+ Hình ảnh tưởng tượng được trong màu yêu thích

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

2. Cách tạo bức tranh từ mảng màu yêu thích

Quan sát hình và chỉ ra cách vẽ tranh từ mảng màu yêu thích trên bức tranh lớn

a. Sử dụng một khung giấy xác định mảng màu yêu thích trong bức tranh

b. Cắt mảng màu đã chọn ra khỏi bức tranh lớn

c. Vẽ thêm (chấm, nét, màu) để làm rõ hình tưởng tượng trong bức tranh.

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

3. Tạo bức tranh từ mảng màu có sẵn

- Tưởng tượng hình ảnh phù hợp với ý tưởng và chủ đề

- Thực hiện theo cảm nhận

Làm khung cho bức tranh

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích

- Bải vẽ em ấn tượng

- Cảm xúc chấm, nét, màu trong bức tranh

- Hình ảnh em tưởng tượng được từ bài vẽ

- Cách điều chỉnh để bức tranh hoàn thiện hơn

5. Tìm hiểu tranh trừu tượng của họa sĩ

- Em tưởng tượng thấy hình ảnh gì trong tranh

- Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong tranh của em và của họa sĩ?

Nghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩNghe nhạc, vận động theo giai điệu tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy. Em có cảm nhận gì về các chấm, nét, màu trong bài vẽ của mình với tranh của họa sĩ

Bài làm:

1. Trải nghiệm vẽ tranh theo nhạc

- Học sinh tập trung, lắng nghe:

  • Nghe nhạc, vận động theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc và di chuyển bút vòng quanh giấy.
  • Chấm màu và di chuyển bút vẽ thay đổi nét, màu theo giai điệu, tiết tấu của bản nhạc

- Sau khi nghe, học sinh thưởng thức và chia sẻ cảm= úc khi xem tranh trên các phương diện sau đây:

  • Mảng màu yêu thích trong tranh
  • Hình ảnh tưởng tượng được trong màu yêu thích

2. Cách tạo bức tranh từ mảng màu yêu thích

Quan sát hình và chỉ ra cách vẽ tranh từ mảng màu yêu thích trên bức tranh lớn

a-b . Sử dụng một khung giấy xác định mảng màu yêu thích trong bức tranh và cắt mảng màu đã chọn ra khỏi bức tranh lớn

c. Học sinh vẽ thêm (chấm, nét, màu) để làm rõ hình tưởng tượng trong bức tranh theo sở thích

5. Tìm hiểu tranh trừu tượng của họa sĩ

- Các bức tranh được vẽ theo thể loại trừu tượng, cảm xúc ngẫu hứng của tác giả.

- Em có cảm nhận về các chấm, nét, màu trong tranh của em và của họa sĩ:

Trong tranh của em: Các chấm, nét, màu đơn giản

Trong tranh của họa sĩ: Các chấm, nét, màu hài hòa, đồng đều, thể hiện dụng ý nghệ thuật của tác giả. Người xem cảm nhận bằng thị giác, thính giác.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo