Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

  • 1 Đánh giá

1. Khám phá tranh hoa, lá

Quan sát tranh và cho biết:

- Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào?

- Bức tranh được tạo ra bằng cách nào?

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

2. Cách tạo bức tranh bằng hình thức in

Quan sát và chỉ ra cách tạo bức tranh bằng hình thức in

a. Lựa chọn hoặc tạo những vật liệu có bề mặt nổi làm khuôn in.

b. Bôi màu vào khuôn và in hình lên giấy để tạo bức tranh

c. In thêm hình, màu tạo sự hài hòa và nhịp điệu cho bức tranh

d. Hoàn thiện bức tranh

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

3. Tạo bức tranh in hoa, lá

- Chọn khuôn in bằng vật sẵn có hoặc tự tạo

- Thực hiện in tranh hoa, lá theo ý thích

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Bức tranh in hoa, lá em yêu thích

- Biểu cảm của nét, hình, màu trong tranh

- Kĩ thuật in và chất lượng hình in

- Cách điều chỉnh để hoàn thiện và nâng cao tính thẩm mĩ cho bức tranh

5. Tìm hiểu nghệ thuật tranh in trong đời sống

Quan sát và chỉ ra hình trong tranh, màu sắc, đường nét và cách tạo bức tranh

Bài làm:

1. Khám phá tranh hoa, lá

Quan sát tranh và cho biết:

- Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện bằng sự đan xen các yếu tố màu sắc (màu đậm, màu nhạt) hài hòa. Hai bức tranh đều gam màu nóng (đỏ, vàng ) làm gam màu chủ đạo.

- Bức tranh được tạo ra bằng cách vẽ màu nước lên giấy vẽ.

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

2. Cách tạo bức tranh bằng hình thức in

Các bước tạo bức tranh bằng hình thức in:

  • Lựa chọn hoặc tạo những vật liệu có bề mặt nổi làm khuôn in.
  • Bôi màu vào khuôn và in hình lên giấy để tạo bức tranh
  • In thêm hình, màu tạo sự hài hòa và nhịp điệu cho bức tranh
  • Hoàn thiện bức tranh

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

3. Tạo bức tranh in hoa, lá

Để tạo ra bức tranh in hoa, lá, học sinh cần chọn khuôn in bằng vật có sẵn hoặc tự tạo. Từ đó, học sinh thực hiện in tranh hoa, lá theo ý thích.

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Học sinh thực hiện và trưng bày sản phẩm, Từ đó nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh của mình trên những phương diện sau:

  • Bức tranh in hoa, lá em yêu thích
  • Biểu cảm của nét, hình, màu trong tranh
  • Kĩ thuật in và chất lượng hình in
  • Cách điều chỉnh để hoàn thiện và nâng cao tính thẩm mĩ cho bức tranh

Nét, hình, màu trong bức tranh được thể hiện như thế nào? Nêu cảm nhận và phân tích về bức tranh hoa, lá em yêu thích

5. Tìm hiểu nghệ thuật tranh in trong đời sống

Hình trong tranh, màu sắc, đường nét và cách tạo bức tranh: Hai bức tranh in thuộc lĩnh vực đồ họa tạo hình. Được thể hiện bằng cách gián tiếp đưa chấm, nét, hình, màu từ một khuôn in lên mặt giấy để thể hiện ý tưởng của họa sĩ. Bức tranh sử dụng để trang trí, phù hợp trong nhiều không gian khác nhau.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo