[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 2 trang 36: Trang phục trong lễ hội

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 2 trang 36: Trang phục trong lễ hội trang 36 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khám phá trang phục trong lễ hội

Quan sát hình, hãy:

- Chọn và mô tả kiểu dáng, màu sắc trang phục của một nhân vật

- Chỉ ra điểm khác nhau giữa trang phục mà em chọn và trang phục lễ hội khác

Chọn và mô tả kiểu dáng, màu sắc trang phục của một nhân vật. Quan sát hình và nêu cách thiết kế cho nhân vật 3D. Lựa chọn vật liệu làm trang phục có màu sắc phù hợp với hoạt động của nhân vật trong lễ hội

2. Cách thiết kế trang phục lễ hội cho nhân vật

Quan sát hình và nêu cách thiết kế cho nhân vật 3D

Chọn và mô tả kiểu dáng, màu sắc trang phục của một nhân vật. Quan sát hình và nêu cách thiết kế cho nhân vật 3D. Lựa chọn vật liệu làm trang phục có màu sắc phù hợp với hoạt động của nhân vật trong lễ hội

3. Thiết kế trang phục lễ hội cho nhân vật

- Lập nhóm để thảo luận

- Lựa chọn vật liệu làm trang phục có màu sắc phù hợp với hoạt động của nhân vật trong lễ hội

- Thiết kế trang phục nhân vật theo ý tưởng của nhóm

Chọn và mô tả kiểu dáng, màu sắc trang phục của một nhân vật. Quan sát hình và nêu cách thiết kế cho nhân vật 3D. Lựa chọn vật liệu làm trang phục có màu sắc phù hợp với hoạt động của nhân vật trong lễ hội

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích:

- Nhân vật em ấn tượng

- Trang phục của nhân vật

- Đặc điểm của nhân vật qua trang phục

- Cách điều chỉnh để thể hiện rõ hơn vai trò và hoạt động của nhân vật trong lễ hội

5. Tìm hiểu trang phục lễ hội trong tranh của họa sĩ

Quan sát tranh của họa sĩ và cho biết:

- Trang phục của các nhân vật trong tranh thuộc vùng miền nào?

- Trang phục đó thường được sử dụng trong dịp gì?

Chọn và mô tả kiểu dáng, màu sắc trang phục của một nhân vật. Quan sát hình và nêu cách thiết kế cho nhân vật 3D. Lựa chọn vật liệu làm trang phục có màu sắc phù hợp với hoạt động của nhân vật trong lễ hội

=> Xem hướng dẫn giải


  • 50 lượt xem