[Chân trời sáng tạo] Giải mĩ thuật 6 bài 3 trang 40: Hoạt cảnh ngày hội

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài 3 trang 40: Hoạt cảnh ngày hội trang 40 sgk Mĩ thuật lớp 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Tập hợp các nhân vật để tạo hoạt cảnh

- Lựa chọn các nhân vật theo nhóm

- Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật

Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật. Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình hoạt cảnh cho các nhân vật 3D từ dây thép

2. Cách tạo mô hình hoạt cảnh từ các nhân vật

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình hoạt cảnh cho các nhân vật 3D từ dây thép

Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật. Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình hoạt cảnh cho các nhân vật 3D từ dây thép

3. Tạo hoạt cảnh ngày hội từ các nhân vật có sẵn

- Xác định cảnh vật cần có trong mô hình hoạt cảnh

- Lựa chọn vật liệu, xác định kích thước và hình thức tạo hình

- Thực hiện theo ý tưởng của nhóm

Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật. Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình hoạt cảnh cho các nhân vật 3D từ dây thép

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích

- Hoạt cảnh em ấn tượng

- Hình khối tỉ lệ của nhân vật với cảnh vật

- Không gian, nhịp điệu của hình khối, màu sắc trong hoạt cảnh

- Cách điều chỉnh để mô hình hoạt cảnh hoàn thiện hơn

5. Kể chuyện với hoạt cảnh

- Tưởng tượng câu chuyện trong hoạt cảnh

- Sử dụng các nhân vật và bối cảnh vừa tạo ra để kể câu chuyện trong hoạt cảnh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 140 lượt xem