[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại trang 42 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Hy Lạp và La Mã đều nằm trên bờ bắc Địa Trung Hải với nhiều đảo nhỏ. Địa Trung Hải giống như một cái hổ lớn, tạo nên con đường giao thông thuận lợi giữa các vùng đất. Vì vậy, từ rất sớm, nơi đây đã có những hoạt động hàng hải, ngư nghiệp và thương nghiệp. Hy Lạp là một trong những nền văn minh thế giới thời cổ đại, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực Địa Trung Hải, trong đó có La Mã.

Điều kiện tự nhiên đã có tác động như thế nào đốn sự hình thành nền văn minh Hy Lạp và La Mã? Tổ chức nhà nước của Hy Lạp và La Mã có gì nổi bật? Những thành tựu văn hoá tiêu biếu của Hy Lạp và La Mã là gì?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điều kiện tự nhiên

? Dựa vào các lược đồ hình 9.1 và 9.2 đọc thông tin, hãy:

  • Xác định vị trí địa lí của Hy Lạp, La Mã cổ đại
  • Trình bày điều kiện tự nhiên có tác động đến sự hình thành và phát triển nền văn minh Hy Lạp, La Mã.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tổ chức nhà nước thành bang

  • Trình bày tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp
  • Hãy kể tên các tầng lớp xã hội trong thành bang A-ten

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tổ chức nhà nước đế chế

? Quan sát lược đồ hình 9.2 (sgk trang 43), các hình 9.4, 9.5 và đọc thông tin, hãy trình bày tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã

  • Quan sát các hình từ 9.6 đến 9.12 và đọc thông tin, hãy nêu một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã.
  • Những thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp và La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Trình bày những tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành nền văn minh Hy Lạp và La Mã

Câu 2: Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy tìm kiếm thông tin và giới thiệu một công trình kiến trúc, điêu khắc của Hy Lạp hoặc La Mã mà em ấn tượng

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem