[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Lịch sử là gì? trang 5 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Phần kiến thức mới

? (trang 6 sgk cánh diều)

 • Sự kiện khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 43) có phải là lịch sử không? Vì sao?
 • Lịch sử và môn Lịch sử là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

? (trang 7 sgk cánh diều)

 • Quan sát các hình từ 1.3 đến 1.6, hãy cho biết kĩ thuật canh tác nông nghiệp của người nông dân Việt Nam và hệ thống giao thông ở Hà Nội đã có sự thay đổi như thế nào. Chúng ta có cần phải biết về sự thay đổi đó không? Vì sao?

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

 • Sự kiện trong hình 1.7 đánh dấu bước ngoặt lịch sử nào của dân tộc Việt Nam?
 • Vì sao cần phải học môn lịch sử?

=> Xem hướng dẫn giải

? (trang 8 sgk cánh diều)

 • Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?
 • Phân biệt các loại tư liệu lịch sử trong các hình từ 1.8 đến 1.11. Trong các loại tư liệu trên, đâu là tư liệu gốc?
 • Nêu ý nghĩa của các nguồn tư liệu lịch sử?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Phần luyện tập (trang 9 sgk cánh diều)

Câu 1: Trình bày khái niệm lịch sử và môn lịch sử. Căn cứ vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?

Câu 2: Học lịch sử có ý nghĩa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần vận dụng (trang 9 sgk cánh diều)

Câu 3: Quan sát hình 1.12 dưới đây và cho biết:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 1: Lịch sử là gì?

 • Đây là loại sử liệu gì?
 • 3 thông tin mà em tìm hiểu được

Câu 4: Đọc đoạn trích dưới đây và viết lại những từ khóa thể hiện ý nghĩa của việc học lịch sử:

"Dân ta phải biết sử ta. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời".

(Nên học sử ta, Hồ Chí Minh)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 18 lượt xem