Hãy trình bày những nét chính về kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa

  • 1 Đánh giá

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

? Hãy trình bày những nét chính về kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa

Bài làm:

Những nét chính về kinh tế nhà nước Chăm-pa:

  • Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.
  • Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.
  • Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
  • Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa:

[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 18: Vương quốc Chăm-pa

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều