[Cánh Diều] Lịch sử 6 bài 19: Vương quốc Phù Nam

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 19: Vương quốc Phù Nam trang 95 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Khoảng đầu thế kỉ XX, trong khi làm ruộng, nông dân ở vùng Óc Eo (thị trấn Óc Eo,Thoại Sơn, An Giang) đã nhặt được nhiều đẻ trang sức quý. Đến năm 1944, Viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp đã tổ chức đợt khai quật khảo cổ và phát hiện dấu tích về một vương quốc cô có phạm vi chủ yếu ở Nam Bộ (Việt Nam) - Vương quốc Phù Nam.

Sự ra đời phái triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam diễn ra như thế nào?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Sự ra đời, phát triển và suy vong

? Đọc thông tin tư liệu kết hợp quan sát lược đồ hình 10.2 (trang 50) hãy xác định phạm vi lãnh thổ của Vương quốc Phù Nam từ thế kỉ III đến thế kỉ V.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

  • Đọc thông tin và kết hợp quan sát các hình 19.2, 19,3, hãy nêu các hoạt động kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức xã hội của Phù Nam
  • Hình 19.2 gợi cho em suy nghĩ gì về sự phát triển kinh tế Phù Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Một số thành tựu văn hóa

? Quan sát các hình từ 19.3 đến 19.7 và đọc thông tin, hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Phù Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, suy vong; phạm vi lãnh thổ; sinh hoạt kinh tế và tổ chức xã hội của Vương quốc Phù Nam.

Câu 2: Vẽ sơ đồ tư duy về những thành tưu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Phù Nam

Câu 3: Sự ra đời và phát triển của các quốc gia cổ trên lãnh thổ Việt Nam (Nhà nước Văn Lang, nhà nước Âu Lạc, Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam) có vị trí, ý nghĩa lịch sử như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem