[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ trang 106 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Phần mở đầu

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác của một khu vực hoặc toàn bộ bề mặt Trái đất. Hiện nay, bản đồ đang trở thành phương tiện được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày, trong điều hành công việc của các công ty, trong quản lí xã hội của các quốc gia,... Bản đồ không giống bức tranh vẽ, cũng không phải là một ảnh chụp. Vậy bản đồ có các yếu tố cơ bản nào?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

? Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy nhận xét về diện tích đảo Grin-len so với lục địa Nam Mỹ.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

=> Xem hướng dẫn giải

Kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ

  • Quan sát hình 2.6A và hình 2.6B, hãy cho biết yếu tố địa hình được thể hiện trên bảng chú giải nào.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

  • Quan sát hình 2.7, hãy cho biết trên hình đã sử dụng các loại kí hiệu nào và các dạng kí hiệu nào, lấy ví dụ.

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

=> Xem hướng dẫn giải

Tỉ lệ bản đồ

  • Quan sát hình 2.8 hãy cho biết có bao nhiêu cách để thể hiện tỉ lệ bản đồ. Đó là những cách nào?
  • Dựa vào hình 2.9, hãy tính khoảng cách từ Bạc Liêu đến Sóc Trăng.

=> Xem hướng dẫn giải

Phương hướng trên bản đồ

Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần luyện tập và vận dụng

Câu 1: Để thể hiện toàn bộ Trái Đất thì giữa quả địa cầu và bản đồ, phương tiện nào thể hiện đúng hơn?

Câu 2: Dựa vào các tỉ lệ sau: 1 : 100 000 và 1 : 9 000 000, hãy cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa ở mỗi tỉ lệ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Quan sát hình 2.2 và hình 2.3, hãy cho biết hình nào có độ chính xác hơn khi thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất lên bản đồ

Câu 4: Khoảng cách thực tế từ Hà Nội đến Hải Phòng là khoảng 120km. Trên một bản đồ hành chính Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đo được 10 cm. Vậy bản đồ có tỉ lên bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem