Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình

  • 1 Đánh giá

Phương hướng trên bản đồ

Quan sát hình 2.12 và hình 2.13, hãy cho biết các hướng của OA, OB, OC và OD có trong mỗi hình.

Bài làm:

Quan sát H 2.12 ta thấy:

  • OA hướng bắc
  • OB hướng Đông
  • OC hướng Nam
  • OD hướng Tây

Quan sát H2.13 ta thấy:

  • OA hướng Đông Nam
  • OB hướng tây nam
  • OC hướng Bắc
  • OD hướng Đông Bắc
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều