Quan sát hình 6.3, hãy cho biết khi Hà Nội là 7 giờ thì các thành phố Luân-đôn, Bắc Kinh, Tô-ky-ô, Mát-xcơ-va, Niu Y-óoc là mấy giờ?

  • 1 Đánh giá
  • Quan sát hình 6.3, hãy cho biết khi Hà Nội là 7 giờ thì các thành phố Luân-đôn, Bắc Kinh, Tô-ky-ô, Mát-xcơ-va, Niu Y-óoc là mấy giờ?

  • Quan sát hình 6.4, hãy giải thích tại sao mỗi đồng hồ ở khách sạn lại chỉ một giờ khác nhau.

Bài làm:

Khi Hà Nội 7 giờ thì các thành phố sẽ là:

  • Luân Đôn: 0 giờ
  • Bắc Kinh: 8 giờ
  • Tokyo: 9 giờ
  • Mát-xcơ-va: 3 giờ
  • Niu Y-óoc: 19 giờ

Ở các khách sạn thường treo một số đồng hồ của các địa diểm khác nhau trên thế giới, các đồng hồ này chỉ các giờ khác nhau. Vì mỗi địa điểm thuộc múi giờ khác nhau nên giờ cũng khác nhau.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều