Trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc vào các vĩ tuyến nào trên Trái Đất? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Phần luyện tập và vận dụng

Trong các ngày 21/3, 22/6, 23/9 và 22/12, tia sáng mặt trời lúc giữa trưa chiếu thẳng góc vào các vĩ tuyến nào trên Trái Đất? Tại sao?

Bài làm:

  • ngày 21/3, 22/6 mặt trời buổi trưa chiếu thẳng góc với vĩ tuyến vì lúc đó bán cầu Bắc ngả về phía Mặt trời.
  • ngày 23/9, 22/12 mặt trời buổi trưa chiếu thẳng góc với vĩ tuyến vì lúc đó bán cầu Nam ngả về phía Mặt trời.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều