Tại sao các quá trình nội sinh lại làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề?

 • 1 Đánh giá

Qúa trình nội sinh, quá trình ngoại sinh

 • Tại sao các quá trình nội sinh lại làm cho bề mặt Trái Đất trở nên gồ ghề?
 • Hãy cho biết quá trình ngoại sinh có gì khác với quá trình nội sinh?

Bài làm:

Các quá trình nội sinh liên quan tới nguồn năng lượng được sinh ra trong lòng Trái Đất, thể hiện ở quá trình tạo núi. Khi các mảng kiến tạo dịch chuyển sẽ tác làm cho địa hình bề mặt bị nhô lên. Do đó, địa hình trở nên gồ ghề.

Sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh là:

 • Nội sinh:
  • Là lực sinh ra ở bên trong Trái Đất
  • Tác động của nội lực thường làm cho bề mặt Trái Đất gồ ghề
 • Ngoại sinh:
  • Là lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.
  • Tác động của ngoại lực lại thiên về san bằng, hạ thấp địa hình.

=> Nội sinh và ngoại sinh là hai lực đối nghịch nhau, xảy ra đồng thời cùng lúc.

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021